historie

Heden

Nu het dispuut haar Drieëndertigste levensjaar in gaat, siert het dispuutswapen van Sogart Experiat nog altijd de gewelven van het Fort Koning Willem I. Dit is bewijs dat het dispuut de tand des tijds steeds weet te doorstaan. En met onze jongste lichting, bestaande uit zeven Homines Novi van Sogart Experiat kunnen we wel stellen dat de toekomst van S.E. er rooskleurig uit ziet.

Oprichting

Het moet zo rond het jaar 1989 geweest zijn – de geschriften uit vervlogen tijden zijn hier niet geheel duidelijk in – dat vier heren, van de Maastrichtse Studenten Vereniging Tragos die zojuist de KMT hadden afgerond, meenden dat de tijd rijp was voor een nieuw dispuut binnen de vereniging. Na een korte, niet mis te verstane dispuutsaspirantentijd werd Sogart Experiat op 8 november 1989 erkend als volwaardig dispuut, en verkreeg men het recht haar dispuutswapen op te hangen in de sociëteit van de mooiste studentenvereniging van Maastricht.

galafoto sogart lustrum